Trò chơi xếp các ô số lộng lẫy với thứ tự lộn xộn vào đúng vị trí của nó

Mô tả:
– Ngôn ngữ lập trình: C++
– Môi trường phát triển: VC 6.0 (Windows Form)
– Hoàn thành: tháng 4/2008
– Tình trạng: không tiếp tục phát triển
– Nội dung: Xếp ô số ngẫu nhiên thành ô số theo thứ tự (Puzzle 15)

– Link: http://thientu.110mb.com/project/puzzle15.zip

Advertisements