Trò chơi trên ĐTDĐ thể loại Thủ ụ (Tower Defense)

Mô tả:
– Ngôn ngữ lập trình: Java
– Môi trường phát triển: Eclipse 3.4 (J2ME)
– Hoàn thành: tháng 11/2008
– Tình trạng: tạm ngưng phát triển
– Nội dung: Xây ụ để tiêu diệt kẻ địch, chạy trên ĐTDĐ có hỗ trợ Java

– Link: http://thientu.110mb.com/project/ctvs (Version 1.0.1 deployed 1/11/08)

Advertisements