Phần mềm quản lý thông tin nhà trọ, gia sư và việc làm thêm để môi giới cho người dùng khi cần thiết.

Mô tả:

– Ngôn ngữ lập trình: C#
– Môi trường phát triển: Visual Studio 2005
– Hoàn thành: tháng 02/2009
– Tình trạng: không tiếp tục phát triển
– Nội dung: Phần mềm hổ trợ tìm kiếm thông tin môi giới trên 3 lĩnh vực: NHÀ TRỌ, GIA SƯ, VIỆC LÀM THÊM

– Link: http://thientu.110mb.com/project/GeneralAgency.zip
– Lưu ý: Chỉ là file pdf hướng dẫn sử dụng, vì chương trình rất lớn không thể đưa lên web được.

Advertisements