Quản lý tuyển sinh cho trường cấp 3.
Các cán bộ tuyển sinh có thể nhập thí sinh và nhập điểm đồng thời trên nhiều máy khác nhau.

Mô tả:
– Ngôn ngữ lập trình: PHP / SQL
– Môi trường phát triển: Adobe Dreamweaver CS4
– Hoàn thành: tháng 05/2009
– Tình trạng: tạm ngưng phát triển
– Nội dung: Phần mềm quản lý tuyển sinh lớp 10 cho trường CHÂU VĂN LIÊM, TP Cần Thơ

– Link: http://eems.thientu.net
– DEMO bằng tài khoản: ID = 362209270 Password = zzz

Advertisements