Slide được viết bằng chính Adobe Flex, Demo các thành phần dựng sẳn trong Flex bao gồm các Điều khiển, Bố cục, Điều hướng, Biểu đồ, Kiểm định, hiệu ứng.

Slide còn đưa ra các khái niệm cơ bản nhất về công nghệ Flex, về bộ ngôn ngữ của Flex: MXML và Action Script.

Cuối Slide là cách kết nối đến Cơ sở dữ liệu bằng 2 phương pháp: AMF (adobe) và XML.

Link: http://flex.thientu.net/flexslide

Advertisements