Ứng dụng RIA đầu tiên của tôi, là một ứng dụng lịch biểu trực tuyến.
Các bạn có thể đăng ký để được sử dụng Demo miễn phí dịch vụ này!

Mô tả:
– Ngôn ngữ lập trình: FLEX / MXML / ActionScript / PHP / SQL
– Môi trường phát triển: Flex Buider 3 / Adobe Dreamweaver CS4
– Hoàn thành: tháng 11/2009
– Tình trạng: Tạm ngưng phát triển
– Nội dung: Quản lý các sự kiện / nhóm sự kiện của người dùng

– Link: http://flex.thientu.net/vualich
– Vui lòng tạo tài khoản khi Demo (chỉ cần nhập User name và Password)

Advertisements