Trò chơi tham dự vòng sơ tuyển cuộc thi eXtreme Code Challenge

Mô tả:
– Ngôn ngữ lập trình: C++
– Môi trường phát triển: VC++ 2008 Express Edition (Windows Form)
– Hoàn thành: tháng 12/2008
– Tình trạng: không tiếp tục phát triển
– Nội dung: Thực hiện theo yêu cầu của ban tổ chức, là một game mà người dùng sẽ điều khiển một ụ súng để ngăn chặn các đợt tấn công liên tục của địch.

– Link: http://thientu.110mb.com/project/ClashOfWar_TCHV.zip

Advertisements