Vừa mới mua cây USB 3G, sẳn tìm mấy cái thông số kết nối đến MobilePhone, VinaPhone, Viettel chia sẽ với mọi người luôn.

MobilePhone Vinaphone Viettel
SMS Center (không biết) +8491020005 (không biết)
Dial Number *99# *99# (không biết)
APN m-wap 3m-world v-internet
username (bỏ trống) mms (bỏ trống)
password (bỏ trống) mms (bỏ trống)
DNS auto auto (không biết)
PDP auto auto (không biết)
Authentication PAP PAP (không biết)
PDP IP IP (không biết)
Advertisements