Đăng ký dịch vụ và gói cước sử dụng:

Vinaphone, Viettel, Mobilephone

Vinaphone:

Gói cước:

M0: Gói mặc định, 50 đồng / 10KB

M10: 10.000 đồng / 30 ngày, lưu lượng miễn phí 10MB (cước vượt gói 15 đồng / 10KB)

M25: 25.000 đồng / 30 ngày, lưu lượng miễn phí 35MB (cước vượt gói 15 đồng / 10KB)

M50: 50.000 đồng / 30 ngày, lưu lượng miễn phí 100MB (cước vượt gói 15 đồng / 10KB)

U1: 12.000 đồng / 1 ngày, lưu lượng không giới hạn

U7: 80.000 đồng / 7 ngày, lưu lượng không giới hạn

U30: 300.000 đồng / 30 ngày, lưu lượng không giới hạn

Đăng ký 3G / GPRS:

Soạn tin: gprs on gửi 888

Đăng ký một trong các gói cước Mobile Internet: M10, M25, M50, U1, U7, U30:

Soạn tin: on gửi 888

Viettel:

Gói cước:

STT Gói cước Cước TB LL Miễn phí (MB) Cước lưu lượng

(đ/10 KB)

Đối tượng thuê bao
Cước TB Đơn vị
1 MI0 10 Trả trước & Trả sau
2 MI10 10.000 đ/tháng 25 10 Trả trước & Trả sau
3 MI25 25.000 đ/tháng 100 10 Trả trước & Trả sau
4 MI50 50.000 đ/tháng 300 10 Trả trước & Trả sau
5 MI 12 12.000 đ/ngày 250 10 Trả trước & Trả sau
6 MI 80 80.000 đ/7ngày 1024 10 Trả trước & Trả sau
7 MI 200 200.000 đ/tháng 3072 10 Trả trước & Trả sau

Đăng ký 3G (Cước phí duy trì dịch vụ: 10.000đ/tháng):

Soạn tin: 3G ON gửi 161

Đăng ký gói cước:

Soạn tin: Tengoicuoc gửi 191

Mobiphone:

Gói cước:

Surf30: 300.000 đồng / 30 ngày, 5GB(5.120 MB)

Surf7: 80.000 đồng / 7 ngày, 1GB(1.024 MB)

Surf1: 12.000 đồng / 1 ngày, 250 MB

Đăng ký 3G:

Soạn tin: CAIDAT DATA gửi 999

Đăng ký gói cước:

Soạn tin: DK DATA gửi 999

Advertisements