Đây là cách vào facebook, cực kỳ ổn định, không cần phải cấu hình lại máy tính hay cài đặt thêm phần mềm.

Bước 1: Truy cập vào trang  VirtualPrivateNetwork.info

Bước 2: Thực hiện theo hướng dẫn trong hình sau:

proxy-guide

Nguyên lý hoạt động của proxy web này là dùng IP của nước ngoài để vào Facebook thay vì dùng IP Việt Nam trực tiếp của bạn.

Ngoài ra, bạn còn có thể dùng dịch vụ này để vào các web trong tình huống bị máy chủ của công ty, cơ quan chặn như MySpace, YouTube, Bebo, FriendSter, …

Các bạn thử xem!

Cập nhật mới một số địa chỉ proxy:

Ngày 16/06/2012: proxy.mymasy.com

Ngày 28/10/2012: proxy.thientu.net

Ngày 04/05/2014: AnonymousProxyWebsite.comAnonymousProxySite.org.

Advertisements